Digital post - Hvad skal du g?re?

Alle borgere over 15 år, der har et CPR-nummer, skal som udgangspunkt kunne modtage Digital Post fra det offentlige.


Se mere

Trafik og Veje

Læs blandt andet om trafiksikkerhed, cykelstier og tilgængelighed. Du kan også finde infos om stier og vedligeholde af veje samt indberette fejl og mangler på veje, lyskryds og væltede træer.

Se mere

Sagsbehandling og svarfrister

Vi ønsker en hurtig sagsbehandling, der giver borgeren svar hurtigst muligt. Vores sagsbehandlingstider er i flere tilfælde væsentligt hurtigere end den fastsatte frist.
Se mere
Skraldem?nd der henter affaldsbeholdere til skraldebil

Affald

Her kan du blandt andet indberette, hvis du ikke har fået tømt dine affaldsbeholdere, bestille en miljøkasse, bestille en ekstra, en større eller en mindre beholder til restaffald eller genbrug, samt se hvornår du får tømt dine beholdere.


Billede af en glad dreng med en bold.

B?rn, unge og familie

Find informationer om tilbud til småbørn, skolebørn, unge og deres familier. Læs om muligheder ved behov for særlig støtte, valg af uddannelse eller pasningstilbud.
Jobcenter20blaa20bagg20jpg

Jobcenter Mariagerfjord

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新Jobcenter Mariagerfjord er indgangen til job, hvis du er ledig. Få mere information om vores telefon- og åbningstider og hvad du kan få hjælp til i Jobcentret.Borgerr?dgiveren hj?lper at formidle mellem borgerne og kommunen

Borgerr?dgiver

Hos borgerrådgiveren kan du få uvildig rådgivning om sagsbehandlingen og vejledning til, hvordan du kommer videre med din sag.

Selvbetjening

Find selvbetjeningsl?sning

Nyeste dagsordner og referater


Udvalget for B?rn og Familie
14-01-2020 Dagsorden L?s
Udvalget for Teknik og Milj?
13-01-2020 Dagsorden L?s
Udvalget for Kultur og Fritid
07-01-2020 Referat L?s
Byr?det
19-12-2019 Referat L?s