Borgerr?dgiver


Borgerr?dgiveren kan hj?lpe, hvis du har haft en d?rlig oplevelse med kommunen eller ?nsker at klage over kommunen. Hvis du fx har modtaget en afg?relse fra kommunen, som er vanskelig at forst?, eller du er faret vildt i det kommunale system.

Din borgerr?dgiver i Mariagerfjord Kommune

Hos borgerrådgiveren kan du få uvildig rådgivning om sagsbehandlingen og vejledning til, hvordan du kommer videre med din sag.

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新 Borgerrådgiveren kan også hjælpe dig med at komme i kontakt med de rigtige mennesker i kommunen, for at din sag kan blive løst.

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新Borgerrådgiveren kan ikke ændre på afgørelser, men kan hjælpe med at forstå dem, vejlede i klagemuligheder og skabe eller genskabe dialogen med kommunen.

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新 Det er gratis at bruge borgerrådgiveren.

Læs vedtægter for borgerrådgiveren i Mariagerfjord Kommune.

Sådan kontakter du borgerrådgiveren

Borgerrådgiver Evi Risdahl

Telefon
Tlf. 23 48 81 44
Mandag-torsdag 9.00-15.00
下载红番茄视频,紧急大通知记住最新 Fredag 9.00-12.00

Borgerr?dgiveren hj?lper at formidle mellem borgerne og kommunen

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新 Hvis borgerrådgiveren er optaget, så læg venligst en besked med navn og telefonnummer, så vil du blive ringet op hurtigst muligt.

E-mail
Du er også velkommen til at sende en mail på borgerraadgiver@ezrstocks.com下载红番茄视频,紧急大通知记住最新. Vælger du at sende en mail, må din mail ikke indeholde personfølsomme oplysninger.

E-post - personfølsomme oplysninger
下载红番茄视频,紧急大通知记住最新 Brug digital Post på hvis du vil sende personfølsomme oplysninger til borgerrådgiveren.

Hvad kan borgerrådgiveren hjælpe med

 • Hjælpe hvis en afgørelse fra kommunen er svær at forstå.
 • Informere og rådgive om, hvordan borgere klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle ens klage.
 • Hjælpe med at få genskabt dialogen med kommunens medarbejder, hvis der er opstået konflikter i en sag.
 • Vurdere klager over kommunens sagsbehandling og personalets optræden m.v.
 • Komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og dialogen med borgeren kan blive bedre.
 • Bistå i en sag som en borger er utryg ved - herunder hjælpe med at forberede samtalen og efterfølgende hjælpe med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.

Hvad kan borgerrådgiveren ikke hjælpe med

 • Behandle klager over forhold, der falder uden for kommunens virksomhed.
 • Behandle klager over forhold, der kan indbringes for andre klageinstanser, fx Ankestyrelsen.
 • Behandle klager over forhold indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene.
 • Behandle klager over politiske beslutninger (fx serviceniveau) eller over forhold, som har været bedømt af de stående udvalg, Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen.
 • Ansættelsesforhold i kommunen.

Borgerrådgiveren går ikke ind i sager, som er over et år gamle, medmindre der bliver klaget over aktuelle, konkrete forhold i sagen, som er foregået inden for det seneste år.

Borgerrådgiverens beretning

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新En gang årligt laver borgerrådgiveren en skriftlig beretning til Økonomiudvalget, som vil blive offentliggjort. Beretningen skal sikre, at forslag til forbedringer og øvrige anbefalinger bliver lagt frem for Økonomiudvalget.

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新Borgerrådgiveren er ansat af økonomiudvalget og arbejder uafhængigt af kommunens administration for at sikre en uvildig rådgivning.

Årsberetning

Hent borgerrådgiverens årsberetning for 2017.
Hent borgerrådgiverens årsberetning for 2016.

Kontakt


Evi Risdahl

Direkt?romr?de - Kommunaldirekt?r

Opdateret 03.12.19    Print        Webmaster   Fandt du siden nyttig?