Godkendelsesmateriale


下载红番茄视频,紧急大通知记住最新?nsker din virksomhed at leverer varer, serviceydelser og tjenesteydelser til Mariagerfjord Kommune, finder du her godkendelsesmaterialet til vores aktuel efterspurgte ydelser.

Genoptr?ning efter sygehusindl?ggelse

Vi gennemfører godkendelsesproces på levering af genoptræning efter sygehusindlæggelse – basal ortopædkirurgisk genoptræning. Genoptræning efter sygehusindlæggelse – ortopædkirurgisk genoptræning, Sundhedslovens §140 til borgere i Mariagerfjord Kommune.

Alle leverandører praksisbeliggende i Mariagerfjord Kommune kan anmode om godkendelse.

Nedenfor finder du link til ansøgning om at blive godkendt som leverandør, en bankerklæring der skal vedlægges som bilag til ansøgning, samt informationsmateriale omkring Godkendelsesprocessen.

.

Link til bankerklæring.

Link til godkendelsesmaterialet.

Se kontrakt for genoptræning og databehandleraftale.

Krav til leverand?rer af madservice

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新Madservice er en ydelse tildelt efter § 83 stk. 1 nr. 3 i Serviceloven. Dette betyder, at borgeren skal være visiteret til at modtage mad. Denne visitering sker alene af kommunens visitator. Borgere, der er visiteret som modtagere af ydelsen, er borgere, der midlertidigt eller varigt har et nedsat funktionsniveau, - fysisk, psykisk eller socialt – der betinger behov for hjælp eller delvis hjælp til ydelser ud fra en helhedsvurdering.

Hent godkendelsesmateriale samt relevante bilag for at ansøge om at blive godkendt som leverandør hos Mariagerfjord Kommune.

Hent det samlede godkendelsesmateriale "Krav til leverandør af madservice (frit valg)".

Levering af dagligvarer til visiterede borgere i eget hjem

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新Formålet er, at leverandøren en gang ugentlig skal udbringe dagligvarer til de borgere i Mariagerfjord Kommune, der er visiteret til denne ydelse.

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新Ordningen tilbydes alle borgere i Mariagerfjord Kommune, der er visiteret til at få udbragt dagligvarer. Ordningen er omfattet reglerne omkring godkendelsesmodellen, hvorfor borgeren har frit valg mellem de af kommunen godkendte leverandører. Kommunen gør derfor opmærksom på at antallet af leveringer kan variere, og at der ikke kan garanteres nogen minimumsomsætning.

Hent godkendelsesmateriale.

Opdateret 12.09.19    Print        Webmaster   Fandt du siden nyttig?