Havne


下载红番茄视频,紧急大通知记住最新I Mariagerfjord Kommune er der b?de trafikhavne og lystb?dehavne. Trafikhavnene er de st?rre havne, hvorfra der blandt andet fragtes erhvervsm?ssigt gods.

Trafikhavne

Havnene har indtægter i form af skibs- og vareudgifter. Desuden er der indtægter fra udleje af bygninger.

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新De skibe, der anløber havnene ved Mariager Fjord, har stor dybgang. Derfor er det nødvendigt at uddybe sejlløbet Øst for Hadsund. Sejlløbet oprenses hvert år. Det oprensede materiale deponeres på et godkendt sted i Kattegat.

Udgifterne til oprensningen fordeles blandt trafikhavnene i forhold til deres omsætning (skibs- og vareafgifter). Oprensning sker med privatejet sandsugerfartøj.

Fjordudvalgets personale står for at vedligeholde fjordens bøjer og fyr. Personalet har også ansvaret for, at sejlløbet i isperioder så vidt muligt er sejlbart.

Fjordudvalget består af repræsentanter for de private og kommunale trafikhavne i fjorden.

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新Sejlløbet skal efter vedtægterne have en dybde på 5,7 m og en bredde på 25 m. Lovgivningen stiller i øvrigt krav om lodsassistance for de større skibe, der anløber Mariager Fjord.

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新Trafikhavnene modtager skibe i international fart. Derfor stiller den internationale søfartsorganisation IMO og EU krav om terrorsikring af havnene. Beredskabet opretholdes døgnet rundt hele året.

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新I havnene kan skibene komme af med affald herunder olieaffald.

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新Det daglige arbejde på havnene varetages af skibsmæglere. Havnefogeder assisterer ved skibsanløb.

Opdateret 12.09.19    Print        Webmaster   Fandt du siden nyttig?