下载红番茄视频,紧急大通知记住最新 I Mariagerfjord Kommune er der ca. 600 landbrug med dyrehold og ca. 625 landbrug med planteavl.

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新 Milj?afdelingen er myndighed for blandt andet tilsyn, milj?tilladelser og milj?godkendelser for landbrug og pelsdyrfarme. Afdelingen f?rer tilsyn med alle landbrug og pelsdyrfarme i kommunen - dog med hovedv?gten lagt p? landbrug med erhvervsm?ssigt dyrehold.

landbrug - tilsyn

Landbrugstilsyn

Mariagerfjord Kommune udfører tilsyn hos alle husdyrbrug, der har 3 DE (dyreenheder) eller flere. 


landmand der fodre k?er

?ndring i husdyrproduktion

Skal du etablere en bedrift eller ændre i din husdyrsproduktion, skal du søge om tilladelse.

 


Gyllebeholder

Flydende husdyrg?dning

Gyllebeholdere/ajlebeholdere større end 100 m3 skal kontrolleres af et autoriseret firma mindst hvert 10. år. M?dding - markstak

Markstakke

Det er kun komposteret dybstrøelse, der må ligges i markstak. Dybstrøelsen skal være ensartet og have et tørstofindhold på mindst 30 %.
Godkendelser-afslag

Afg?relser

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新Her finder du de afgørelser, der er givet indenfor landbrugsområdet.
Selvbetjening

Find selvbetjeningsl?sning