Sagsbehandling og svarfrister


Mariagerfjord Kommune ?nsker en hurtig sagsbehandling der giver borgeren svar hurtigst muligt.

Enkel og hurtig sagsbehandling

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新Sagsbehandlingen skal tilrettelægges sådan, at sagerne kan ekspederes uden unødige forsinkelser. Der må tages særlige hensyn, hvis det er af væsentlig økonomisk betydning for en borger, at sagen afgøres hurtigt.

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新Hvornår sagsbehandlingen overskrider det acceptable, kan ikke beskrives generelt. Det afhænger af sagens art, omfanget af undersøgelser, der skal foretages, og partens behov for, at der træffes en hurtig afgørelse. Den sædvanlige sagsbehandling på området kan have betydning for hvor hurtigt sagen bliver behandlet.

Retssikkerhedslovens § 3

I overensstemmelse med Retssikkerhedslovens § 3 er der - inden for det sociale område - fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Fristens længde kan være fastsat i love. Det fremgår også, at hvis den fastsatte frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftlig have besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

Andre områder

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新På områder, der ikke er omfattet af Retssikkerhedslovens § 3, bør det tilstræbes, at der gives fyldestgørende svar på skriftlige henvendelser til Mariagerfjord Kommune senest 10 arbejdsdage efter, at henvendelsen og fyldestgørende oplysninger på sagen er modtaget. Ved modtagelse af e-mails fra eksterne adresser sendes autosvar med kvittering for modtagelse og besked om kommunens servicemål om at svare indenfor 10 arbejdsdage.

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新Hvis den fastsatte frist ikke kan overholdes, skal borgeren have besked om, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新Der gælder samme frister for besvarelse af henvendelser modtaget som papirpost og som elektronisk post.

下载红番茄视频,紧急大通知记住最新Sagsbehandlingstiderne er i flere tilfælde væsentligt hurtigere end den fastsatte frist.

Se sagsbehandlingsfrister i Mariagerfjord Kommune for de områder, hvor svarfristen er fastsat lokalt.

Læs om principperne for god borgerkontakt.

Opdateret 06.03.19    Print        Webmaster   Fandt du siden nyttig?